Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez serwis www.dupeczk.eu

Serwis dupeczki.eu(dalej zwany jako serwis).
Podmiot korzystający z serwisu (dalej zwany jako użytkownik) potwierdza, że zapoznał się z treścią poniższego regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
Użytkownikiem serwisu może być osoba pełnoletnia czyli osoba, która ma ukończone 18 lat.
Serwis służy wyłącznie do wymiany kontaktów towarzyskich pomiędzy użytkownikami.
PŁATNOŚCI SMS
• Koszt sms – 25 PLN netto / 30.75 PLN brutto
REKLAMACJE SMS
W przypadku braku wiadomości zwrotnej z kodem należy przesłać drogą elektroniczną reklamację na adres reklamacje@dupeczki.eu
Zgłaszając problem należy pamiętać aby przesłać numer telefonu, z którego został wysłany SMS, treść wysyłanej wiadomości; numer, pod który wysłano wiadomość oraz datę jej wysłania.
COOKIES
Serwis dupeczki.eu wykorzystuje cookies
Cookies są małymi plikami zapisywanymi na urządzeniu końcowym.
Pliki te można wykorzystać do sprawdzenia, czy urządzenie końcowe komunikowało się już z naszą stroną.
Następuje wyłącznie identyfikacja cookies na urządzeniu końcowym.
Cookies umożliwiają zapisywanie danych osobowych, o ile wyrazisz na to zgodę lub, gdy jest to niezbędne ze względów technicznych, np. dla umożliwienia zabezpieczonego logowania.
Korzystając z naszego serwisu wyrażasz zgodę na stosowanie i zapisywanie cookies na swoim urządzeniu końcowym.
Możesz przeglądać naszą stronę również bez cookies.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Serwis zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług.
Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego regulaminu.
Zmiany regulaminu będą udostępniane użytkownikom na stronach internetowych serwisu.
Obowiązująca wersja regulaminu z dnia 29.03.2018 r.